Invaliditetsintyg – vad arbetsgivare behöver veta

27 april 2023 Julia Zsiga

Att hantera sjukfrånvaro på arbetsplatsen kan vara utmanande för arbetsgivare, särskilt när det gäller medarbetare med funktionsnedsättningar. Ett viktigt verktyg för att hantera sjukfrånvaro och anpassa arbetsplatsen är invaliditetsintyg. Här är vad arbetsgivare behöver veta om invaliditetsintyg.

Vad är ett invaliditetsintyg?

Invaliditetsintyg är en medicinsk rapport som utfärdas av en läkare som bedömer en persons funktionsnedsättning. Intyget visar vilka begränsningar personen har och vilken hjälp eller anpassning som behövs för att hen ska kunna utföra sitt arbete. Invaliditetsintyg kan användas som underlag för ansökan om sjukpenning, sjukersättning, rehabiliteringsersättning och andra förmåner.

Vad kan arbetsgivare använda invaliditetsintyg till?

Arbetsgivare kan använda invaliditetsintyg som en del av sin sjukfrånvarohantering och för att anpassa arbetsplatsen till medarbetarens behov. Om en medarbetare har en funktionsnedsättning kan invaliditetsintyget ge arbetsgivaren en bättre förståelse för vilka arbetsuppgifter som är möjliga att utföra och vilka anpassningar som behövs. Det kan också hjälpa arbetsgivaren att planera för framtida behov av anpassningar eller andra stödåtgärder.

image

Hur hanterar arbetsgivare invaliditetsintyg?

När en medarbetare med funktionsnedsättning presenterar ett invaliditetsintyg för arbetsgivaren är det viktigt att ta det på allvar och hantera det på ett korrekt sätt. Arbetsgivaren bör först och främst se till att de har tillräcklig kunskap om funktionsnedsättningar och vilka anpassningar som kan behövas på arbetsplatsen. Sedan bör arbetsgivaren tillsammans med medarbetaren diskutera vilka anpassningar som kan göras för att hen ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

Det är också viktigt att komma ihåg att invaliditetsintyg är konfidentiell information och att arbetsgivaren måste hantera det på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Informationen i intyget får inte spridas vidare utan samtycke från medarbetaren och bör inte användas på något sätt som kan diskriminera medarbetaren.

Vad är arbetsgivarens ansvar?

Arbetsgivaren har ansvar för att se till att arbetsplatsen är tillgänglig och anpassad för medarbetare med funktionsnedsättningar.

Arbetsgivaren ska se till att medarbetaren får de anpassningar som hen behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert och effektivt sätt. Detta inkluderar både fysiska och tekniska anpassningar, som till exempel anpassning av arbetsstationer, tillgång till hjälpmedel och teknisk utrustning, samt organisatoriska anpassningar som flexibla arbetstider eller arbetsuppgifter.

Fler nyheter

20 oktober 2022

Vad är Entresol?