Naturterapi-utbildning – vägen till ett hälsosammare liv

05 februari 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Naturterapi eller ”ecotherapy” som det ofta kallas internationellt, är en växande disciplin där naturens helande krafter används som en metod för att främja fysisk, mental och emotionell välbefinnande. Med ett ökande behov av hållbara och holistiska hälsotillvägagångssätt söker allt fler individer kunskap och kompetens att kunna erbjuda professionell naturterapeutisk rådgivning och behandling. I den här artikeln utforskar vi vad en naturterapi-utbildning innebär, dess fördelar och hur man kan ta de första stegen mot en karriär inom detta spännande fält.

Vad är naturterapi?

För att förstå attraktionen till en naturterapi-utbildning, är det viktigt att se på vad naturterapi innebär. Naturterapi är en term för en mängd behandlingsformer där den naturliga miljön och dess element används för att hjälpa individerna återhämta sig från olika former av ohälsa. Det kan röra sig om allt från promenader i skogen, trädgårdsterapi, djurassisterad terapi till mer strukturerade terapiformer som guidade naturmeditationer och övningar i naturmedvetenhet. Gemensamt för dessa är övertygelsen om att naturen har en inneboende förmåga att bidra till vår helande.

Utbildningens innehåll och upplägg

En naturterapi-utbildning kan variera i både innehåll och längd beroende på utbildningsanordnare. Dock finns det några grundstenar som är centrala för de flesta utbildningar. Ett typiskt program kan inkludera:

Undervisning i ekopsykologi

Ekopsykologi utforskar förhållandet mellan människor och den naturliga världen. Inom en naturterapi-utbildning kommer du att lära dig om hur vår psykologiska välbefinnande är tätt knutet till miljön omkring oss.

Naturterapi utbildning

Praktiska terapimetoder

Utbildningen kommer att ge dig kunskaper i olika former av naturbaserad terapi. Dessa inkluderar bland annat träning i att anordna terapeutiska aktiviteter i naturen såsom guidade vandringar, mindfulness-övningar och trädgårdsterapi.

Grundläggande medicinkunskaper

Det är också vanligt att naturterapeutiska utbildningar erbjuder grundläggande kunskaper i anatomi, fysiologi och möjligen även växtmedicin. Dessa kunskaper hjälper terapeuter att förstå de biologiska grunderna för hälsa och sjukdom.

Etik och entreprenörskap

Som naturterapeut kommer du också att behöva kunna hantera din egen praktik. Det betyder att förstå etiska riktlinjer och att ha entreprenöriella färdigheter för att driva en verksamhet.

Fördelar med naturterapi

Förbättrad psykologisk hälsa

Studier har visat att tillbringa tid i naturen minskar symtom på stress, ångest och depression. Att praktisera naturterapi kan därmed bidra till djupare och mer varaktiga förbättringar av klienternas psykologiska tillstånd.

Fysisk hälsoförbättring

Naturterapi kan även ha positiva effekter på den fysiska hälsan, inklusive sänkt blodtryck, en bättre immunfunktion och förbättrad återhämtning från sjukdomar.

Miljömässig påverkan

Genom att integrera en större medvetenhet om naturen och dess fördelar, kan naturterapeuter bidra till ökad miljömässig hållbarhet och en stärkt relation mellan människor och natur.

Börja din resa

Om du är intresserad av att fördjupa dig inom naturterapi finns det många vägar att gå. Utbildningar kan du hitta både som fysiska kurser och som distansutbildning för att passa olika livsstilar och förutsättningar. Det är viktigt att välja en naturterapi utbildning som är seriös och som ger dig de kunskaper och den praktiska erfarenhet du behöver för att kunna arbeta som naturterapeut. Efter genomförd utbildning kan du arbeta med individuella klienter eller i grupp, ofta i samarbete med andra terapeuter, vårdgivare eller inom ramen för offentliga hälsoprogram. Oavsett vilken väg du väljer, kommer en naturterapi-utbildning att utrusta dig med verktygen för att göra en positiv skillnad i människors liv.

Fler nyheter

20 oktober 2022

Vad är Entresol?