Sök råd hos lämplig redovisningsbyrå i Skåne

03 november 2022 Staffan Ehrlin

editorial

Sök råd hos lämplig redovisningsbyrå i Skåne

Jag har drivit företag i över 20 år. Det började som en enskildfirma under tiden jag gick på gymnasiet, mest för att kunna ta betalt och deklarera för den inkomst jag fick genom min hobbyverksamhet. Jag har även varit sjukligt ointresserad av vad allt som har med redovisning, skatter och deklaration att gör.

Detta har lett till en del intressanta samtal med min revisor under åren

Jag hade nyligen ett samtal med min revisor om hur olika typer av företag beskattas i Sverige, och jag tänkte att det kunde vara intressant att dela med mig av vad jag fick veta.

Det finns tre huvudtyper av företag i Sverige: handelsbolag, aktiebolag och enskilda firmor. Varje land har sina egna regler och bestämmelser när det gäller skatter. Som enskild firma är du personligen ansvarig för företagets alla skulder och skyldigheter. Detta innebär att om företaget inte kan betala sina räkningar kan fordringsägare komma efter dina personliga tillgångar, t.ex. ditt hem eller dina besparingar. Aktiebolag är separata juridiska enheter från sina ägare. Detta innebär att företaget ansvarar för sina egna skulder och förpliktelser och att ägarna inte är personligt ansvariga. Handelsbolag liknar enskild firma i det avseendet att delägarna är personligen ansvariga för handelsbolagets skulder och förpliktelser.

redovisningsbyrå

Den största skillnaden mellan dessa tre typer av företag är hur de beskattas.

Enskilda företag och partnerskap beskattas som personlig inkomst, vilket innebär att skattesatsen är densamma som din personliga inkomstskattesats. Aktiebolag beskattas enligt bolagsskattesatsen, som för närvarande är 22 %.

En av fördelarna med att vara ett aktiebolag är att du kan dra av vissa utgifter, t.ex. affärsresor och underhållande kunder, från din beskattningsbara inkomst. Du kan också välja att betala dig själv en lön, som beskattas med den lägre inkomstskattesatsen, och ta utdelningar, som beskattas med den högre kapitalvinstskattesatsen.

Personligen märkte jag att ett aktiebolag var att föredra eftersom jag växte en del. Ta och leta upp en lämplig redovisningsbyrå i Skåne redan idag och kolla vilken form som är mest lämpad för dig. 

Fler nyheter

20 oktober 2022

Vad är Entresol?