Lite mer om bergsprängning

12 juli 2019 jonas olsson
Lite mer om bergsprängning

Bergsprängning är inte ett begrepp man träffar på väldigt ofta och inte heller är det ett ämne man pratar om till vardags. Men det betyder inte att det inte är viktigt. Tvärtom. Bergsprängning är något väsentligt som utförs i samband med nybyggnationer eller tillbyggnader. Oftast behövs den för att skapa ett utrymme för ett bygge. Processen kräver speciella maskiner för borrning i berg och kvalificerade specialister som kan utföra den sortens jobb. Idag finns det en del olika företag som erbjuder tjänster inom bergsprängning och vill du komma i kontakt med ett sådant kan du bara leta på nätet. Något av det allra viktigaste med bergsprängning är säkerheten.

 

 

Viktigt med säkerhet

Duktig personal och bra material ligger som grund för en bra bergsprängning. En väldigt viktig detalj är säkerheten. Varje bergsprängning kräver att området säkerställs så att inga stenbitar hamnar i grannområdet eller skadar någon. En del av säkerheten innefattar även ljudnivån, som måste hållas inom de angivna normerna för att undvika störningar. Anlitar du ett professionellt företag så behöver du inte oroa dig för dessa detaljer men det är givetvis bra att vara informerad om dem.  

 

Bergsprängning, behövs den?

Egentligen behövs inte bergsprängning varje gång man ska öppna upp ett område för ett framtida bygge. I vissa fall kan det räcka med en bergspräckning. Där används ingen explosion som en bergsprängning medför utan det handlar om en metod där mindre stenar och bergknallar tas bort. I många fall krävs det dock bergsprängning. Det kan handla om kommunala eller kommersiella byggen eller privata husägare som vill bygga en pool. Många vill göra ett parkeringshus eller garage och måste göra utrymme för det. Bergsprängning är inte farligt men processen kräver en säkerställning då den inkluderar en explosion. Grannarna måste vara informerade om att en sprängning ska genomföras och området ska säkras så att ingen skadas.

Fler nyheter

20 oktober 2022

Vad är Entresol?