Bröstförstoring utförd på Proforma clinic i Stockholm

16 augusti 2021 Lily Hansen

Varför är det så många som väljer att utföra en bröstförstoring? Och vad kan en bröstförstoring göra för dig? Bröstförstoringar är idag mycket vanliga i Stockholm, men det kan finnas en mängd anledningar till att du vill att det ska utföras. På kliniker som exempelvis proformaclinic.se kan du träffa på patienter som söker en bröstförstoring på grund av viktnedgång, sjukdom, karriär eller för att må bättre i sin kropp.

En bröstförstoring kan därför ske på grund av att någon vill få sin forna kropp tillbaka, som efter sjukdom eller viktnedgång. Det kan ske på grund av att någon vill känna sig bekväm i sin kropp, som efter en könskorrigering eller då någon har mycket små bröst. Och det kan ske på grund av att du har, eller vill ha, ett yrke där en viss storlek på brösten kan vara avgörande för hur framgångsrik du kommer bli inom området.  

Säkert och tryggt

Bröstförstoring som sker i landet följer regler som är uppsatta för att du som patient ska känna dig säker och trygg. Det är en operation och därför ska alla steg följas för en säker åtgärd och en snabb återhämtning. För dig som patient är det även viktigt att du följer alla direktiv till punkt och pricka. Felaktiga uppgifter till din kirurg kan skapa onödiga risker. Och om du inte följer direktiven efter åtgärden så kan du få ett sämre resultat.

Det finns de som väljer att åka utomlands för att få en billigare operation. I en del fall kan det bli bra och de blir nöjda med sitt ingrepp. Men för en del andra så kan det bli ett dåligt ingrepp och till och med risk för hälsan. Därför brukar man råda landets invånare att välja en vård i landet, där det dessutom finns en garanti gällande ingrepp och dess resultat.  

 

Fler nyheter

20 oktober 2022

Vad är Entresol?