Viktigt att man regelbundet går till sin tandläkare

29 april 2021 william eriksson

Det är viktigt att man känner sig nöjd och trygg med sin tandläkare, annars kan det hända att man hoppar över besöken vilket självklart inte är bra. Regelbundna tandläkarbesök är viktiga för att man ska kunna upptäcka eventuella problem i tid, innan de resulterar i stora fel och dyra behandlingar. Det är dessutom betydligt behagligare att åtgärda ett litet fel än ett stort.

Vissa undviker att gå till tandläkaren för att de tycker att det är kostsamt. Men att strunta i besöken blir många gånger dyrare eftersom de problem man eventuellt har inte rättas till i ett tidigt stadie. I stället försvåras problemen och blir krångligare och dyrare att åtgärda. 

De flesta behöver bara gå till tandläkaren på kontroller vartannat eller vart tredje år. Fast har man tidigare haft problem med tänderna kan man behöva gå lite oftare ett tag, tills man är helt säker på att problemet är löst.

 

Privat tandläkare eller folktandvården

Har man ingen tandläkare bör man skaffa sig en. Många gånger kan det vara en stor fördel att välja en tandläkare nära arbetsplatsen eller där man bor. Genom att ha nära till tandläkaren sparar man nämligen mycket tid och det blir enklare att hinna med besöken. 

I Sverige kan man välja att gå till folktandvården eller en privat klinik. Även de privata klinikerna som exempelvis tandläkarejärfälla.com, är anslutna till försäkringskassan, vilket innebär att man kan nyttja det statliga tandvårdsstödet.

 

 

Så hittar man enklast en bra tandläkare

De flesta hittar sin tandläkare genom tips från vänner och familj men man kan också leta på nätet. På de olika tandvårdsklinikernas hemsidor brukar man kunna hitta information om tandläkaren och vilka olika slags behandlingar som erbjuds, som exempelvis akuttandvård, allmän tandvård, barntandvård, implantat, tandreglering, tandblekning etc. Man brukar även kunna hitta prislistor, vilket gör det enklare att jämföra olika kliniker.

Fler nyheter

20 oktober 2022

Vad är Entresol?