Ett testamente ger möjlighet att styra arvet efter dig

Det finns en så kallad legal arvsordning. Det innebär att det är bestämt vem eller vilka som ska ärva dig den dag du går bort beroende på hur din familjesituation ser ut. Det går dock att ändra denna ordning, helt eller till viss del, om man så önskar. För två personer som inte är gifta men som lever tillsammans och inte har barn är det en god idé att upprätta ett testamente för att säkerställa möjligheten att ärva varandra. Sambor ärver nämligen inte varandra per automatik, utan arvet kan istället gå till föräldrar, syskon eller till och med till föräldrarnas syskon. 

 

Många skäl att skriva ett testamente

Det kan finnas olika anledningar till att upprätta ett testamente. Om man vill att specifika saker ur kvarlåtenskapen ska gå till någon viss individ är det lämpligt att uttrycka detta i ett testamente. Då finns det för de efterlevande inga tveksamheter om den dödes egna önskemål. Den som vill skänka en del av arvet till en välgörenhetsorganisation, eller för den delen till en förening som ligger personen lite extra varmt om hjärtat, kan skriva in detta i ett testamente. På så vis kan man vara säker på att arvet hamnar där man själv vill.

 

 

Se det som en värdehandling

Det är viktigt att ett testamente skrivs på ett korrekt sätt. För att säkerställa det bör man ta hjälp av en jurist. Det ska även bevittnas av två oberoende personer. Dessa personer intygar att det är rätt person som har undertecknat testamentet och att denne vet vad den gör och att det sker av egen vilja, utan påverkan från någon annan. Testamentet ska förvaras på ett säkert sätt. Det är en handling som ska kunna uppvisas i original, inte bara som kopia. Vissa juristbyråer som upprättar testamenten kan hjälpa till även med en trygg förvaring.